HOME PROFILE PRODUCTS SERVICES CONTACT US FAQ SITE MAP MAP
Scandura
Instrumentation and Calibration Systems
more»


      www.actcom2000.com  
  Profile  

ACT2000 Products
บริษัท อนาไลติคอล แอนด์ คอนโทรล เทคโนโลยี 2000 จำกัด

เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมทุกประเภท และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบความดันสูงอย่างเป็นทางการของยี่ห้อ Maximator และ Parker

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบด้านความดันสูง มีดังนี้

Maximator มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระบบความดันสูง มานานกว่า 50 ปี เป็นระบบที่ใช้ควบคุมทางด้านความดันสูงทั้งระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ คือ High Pressure Pump System ใช้อากาศเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน มีข้อดีกว่า Pump แบบเดิมซึ่งใช้ไฟฟ้าหลายประการ ดังรายละเอียดในตาราง

ปัจจุบันมีการติดตั้งและใช้งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท อุตสาหกรรมที่มีการนำไปใช้งานมากดังนี้ 

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas)

ระบบที่ใช้กับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซมีดังนี้

ระบบทดสอบความดัน (Portable Pressure Test System)

เป็นการนำเอา Air Driven Liquid Pumps มาประยุกต์ใช้งาน โดยประกอบเป็นชุดสำเร็จสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยสามารถนำใช้ทดสอบความดันในการทำงานของอุปกรณ์ได้ดังนี้

- ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
   - ระบบท่อ
   - Wellhead Valves
   - หม้อต้มไอน้ำ
   - Filter Housings
   - ระบบ Hydraulic/Pneumatic Circuits ในโรงงานอุตสาหกรรม
   - ถังดับเพลิง
   - Pumps
   - Accumulators
   - Regulators

ระบบทดสอบความดัน TestPac

สามารถใช้กำเนิดความดันได้สูงสุดถึง 7,000 bar อีกทั้งยังให้อัตราการไหลสูงถึง 76 LPM ใช้ได้กับน้ำมัน น้ำ และสารเคมี
มีข้อดีที่ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเหมาะกับงานที่ต้องเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ

ระบบเพิ่มความดันส่งจ่ายและบรรจุก๊าซ (Gas Pressurization and Transfer)

สามารถออกแบบ ผลิต ทดสอบ และปรับแต่งระบบให้ใช้กับงานได้หลายแบบ เช่น
Hose Test Rigs เป็นการทดสอบสายเชื่อมต่อสามารถทดสอบได้หลายลักษณะทั้งแบบทำลายและไม่ทำลาย คือ

- Mandrel extraction เครื่องอัดแบบหมุน
- Proof
- การทนความดันเป็นช่วงๆ
- ทดสอบการรั่วไหล
- ทดสอบการแตกเป็นการทดสอบแบบทำลาย

Gas Recovery, Reclaim & Recharge System

สำหรับการนำก๊าซราคาแพงกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถ Purity ในสภาพที่เป็นก๊าซเหลวได้ ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการ Purity ในสภาพที่เป็นก๊าซและไม่มีมลพิษ

- Valve Test Rigs สำหรับทดสอบความดันของอุปกรณ์ควบคุมทุกชนิดและ Safety Relief Valve
- Test Bench โต๊ะใช้ในการปรับแต่งอุปกรณ์
- Cylinder & Container Test Rigs สำหรับการทดสอบถังบรรจุก๊าซ, ถังบรรจุสารดับเพลิง, CO2
Cylinders ถังบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, Air Receivers
- Gas Transfer Unit เป็นระบบที่ใช้ถ่ายก๊าซระหว่างถัง ใช้ได้ทั้งสถานะก๊าซและของเหลวอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Industry)

ส่วนใหญ่จะใช้ในขบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วยก๊าซ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกได้ดังนี้
- Blowing Agent Metering system ใช้สำหรับการฉีดจ่าย CO2, N2, Butane และ Pentane โดยใช้ Gas Booster สำหรับการฉีดจ่าย Gas ใช้ Pump สำหรับการฉีดจ่ายของเหลวและการฉีดที่ใช้ Polypropylene สำหรับขั้นตอนการผลิต มีดังนี้
- System Pressure Control
- Closed Loop Mass Flow Control
- Injection Pressure Control
Injection Blow Moldings สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับงานฉีดก๊าซที่ความดันสูง ซึ่งก๊าซที่จำหน่ายทั่วไปให้ความดันไม่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของชิ้นงานขึ้นรูปไม่เต็มแม่พิมพ์
- Plastic Printing Air Sleeve fitting and Removal
- Power Clamping ใช้บีบตัวแบบ และรักษาระดับความดันสูงๆ โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานขณะที่คงค่าความดันไว้ ทั้งนี้ยังเหมาะกับผู้ผลิตตู้เครื่องฉีด ที่จะนำไปใช้ในการผลิตตู้ฉีด หรือตู้เป่าพลาสติกด้วย

อุตสาหกรรมรถยนต์ (Automobile Industries)

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ สามารถนำระบบทดสอบไปใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วจากโรงงานผลิต แล้วมาประกอบเป็นรถที่สมบูรณ์ มีระบบทดสอบที่เกี่ยวข้องดังนี้Cylinder & Container Test Rigs

เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับทดสอบส่วนต่างๆ ดังนี้
- Air Bag Inflators ระบบจ่ายลมให้ถุงลมนิรภัย
- NGV Cylinders เพื่อทดสอบถังใส่ก๊าซ NGV


Host Test Rigs
สำหรับทดสอบ Host ในส่วนต่างๆ ดังนี้
- ะบบพวงมาลัยพาวเวอร์
- ะบบเครื่องปรับอากาศ
- หม้อน้ำ
- ระบบเบรค
- ระบบท่อของเครื่องยนต์
จะเห็นได้ว่า สามารถนำไปใช้งานกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมาก ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Fire Fighting & Safety Equipment)
ในระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิต นำ Oil-Free Air-Driven Gas Boosters มาประยุกต์ใช้ มีข้อดีดังนี้
- ไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ทำให้ตัดปัญหาในการขาดแคลนแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในที่ปฏิบัติงาน
- น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยคนคนเดียว
- ส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นรวมอยู่ในชุดไม่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม
- มีระบายความร้อนอัตโนมัติไม่ต้องใช้น้ำ หรือลมจากภายนอก


ชุดประกอบสำเร็จพร้อมใช้งานใน Application ต่างๆ ดังนี้

- Non-Lube, Oil-Free Oxygen Boosters สำหรับก๊าซ Oxygen ที่ใช้หายใจในงานดับเพลิงและงานช่วยเหลือในเหมืองแร่
- ระบบ Air Booster System สำหรับหายใจของแผนกผจญเพลิง ในโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบ Air Booster System สำหรับหายใจ ของกองดับเพลิงในเทศบาล
- ระบบ Air Driven Oxygen Booster ใช้ในทางทหารและเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตส่วนตัว
- ระบบ Oxygen Booster Industrial Fire Department
- ระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในด้านการดับเพลิงและการช่วยชีวิต
- Halon Filling and Recovery of Fire Extinguisher
- CO2 Filling of Fire Extinguisher and ระบบทางลงฉุกเฉินของเครื่องบิน (Slide Inflate)
- Oxygen Filling of Life Support and Resuscitation Bottles
- ระบบเติมก๊าซสำหรับหายใจของเรือช่วยเหลือของแท่นเจาะน้ำมัน
- Cylinder & Container Test Rigs สำหรับ Pressure and Volumetric Stretch Testing of Fire
Extinguisher and Gas Containers เพื่อทดสอบความแข็งแรงของถังบรรจุก๊าซ ค่าที่มากกว่าความดันที่
ถังใช้งานอยู่และค่าการขยายตัวของถังเปรียบเทียบกับถังซึ่งนำไปใช้ในโรงอัดก๊าซลงถัง


Maximator Valves and Fitting

เป็นผู้นำทางด้าน การออกแบบ ผลิต อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับทางด้านความดันสูงประเภท Valves, Fittings, Tubing และอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
- โรงกลั่นน้ำมัน
- โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ
- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- Waterjet/Waterblast การขัด และการตัดโลหะด้วยน้ำที่ความดันสูง
- Aerospace
- Marine
- หน่วยงานรัฐบาล
- อุตสาหกรรมทั่วไป

สามารถใช้งานในระบบความดันสูง ดังนี้
- ช่วงความดันตั้งแต่ Cacuum จนถึง 150,000 psi (10,340 bar)
- ช่วงอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากๆ
- -423 องศาฟาเรนไฮด์ จนถึง 1200 องศาฟาเรนไฮด์ (-253 องศาเซลเซียส) จนถึง (649 องศาเซลเซียส)
- ในสภาวะที่มีการกัดกร่อนมาก อาจจะเนื่องมาจากอุณหภูมิ หรือสารกัดกร่อน
- ใช้ได้กับของไหลทั้งในรูปของเหลว และก๊าซ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต ได้แก่ Needle Valves, Pipe Valves and Fittings, Ball Valves โดยอ้างอิงการผลิตจากมาตรฐานที่ใช้ในงานทางทหาร MIL-I4520BA Special Applications

สำหรับใช้ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานมากกว่าปกติ High Temperature / Cryogenic Valves
- สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง +1200 deg F (+649 deg C)
- สามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำถึง -423 deg F (-253 deg C)

H2S Wellhead Service
NACE Specfication MR-01-75 และ API Specification 6A เพื่อใช้กับก๊าซ H2S (มีรุ่น Anti-Vibration เพื่อป้องกันปัญหาจากการล้าของเกลียว)

High Temperature Seals
Ball Valve ใช้สำหรับอุณหภูมิถึง +550 deg F (+323 deg C)

Sub-Sea Equipment
- ทำการทดสอบที่ 14,000 ฟุต (4200 เมตร)
- ใช้ได้กับ Hydrogen Sulfides, Corrosion Inhibitors, Parafin Thinners และอื่น ๆ
- NACE Specification MR-01-75 และ API Specification 6A
     

Analytical and Control Technology 2000 Co., Ltd.
46/87 Moo 12 Nuanchan Rd., Kweang Klongkoom, Khet Bungkoom, Bangkok 10230, Thailand Tel: 02-944 4748Fax: 02-944 5854

E-mail: actc@ksc.th.com Website: http://www.actcom2000.com